THE LUNA ROSSA COLLECTION

展現卓越

Luna Rossa船隊革命性的單體帆船AC75是此系列腕表的靈感來源。帆船所具有的特性,如敏捷、靈活、及高度可靠性,也完美體現於此系列4款腕錶上:Submersible Luna Rossa – 47毫米,Luminor Luna Rossa GMT – 44毫米,Luminor Chrono Flyback – 44毫米,以及Luminor Luna Rossa Regatta – 47毫米。

沛納海150多年來一直致力於打造表現精良的精密時計。特別為PRADA第36屆美洲杯挑戰者Luna Rossa Prada Pirelli 船隊創制的Luna Rossa系列更是完美體現了這一傳承。作為Luna Rossa Prada Pirelli 船隊的官方贊助品牌,沛納海十分榮幸為其打造專屬時計,體現雙方與海洋的聯繫,以及追求卓越、創新的意大利精神。

${properties.title}

歷史

${properties.title}

關於LUNA ROSSA船隊